fbpx

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

ADAY AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: RDC Partner Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres: İçerenköy, Askent Sokak No:3 Kat:1, 34752 Ataşehir/İstanbul

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla RDC Partner Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından siz değerli Çalışan Adaylarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı

Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, telefon numaranız veya banka hesap bilgileriniz birer kişisel veridir. Kişisel verileriniz işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder.

 

 • Kimlik Verileriniz
İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplama Yöntemleri

 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
§  Ad

§  Soyad

§  Cinsiyet

§  Doğum tarihi

§  Ehliyet bilgileri

§  Uyruk

§  TCKN

 

§  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

§  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

§  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

§  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi

 

§  İlgili Kişi Tarafından Beyan Edilen Elektronik Formlar

§  Elektronik Formlar

§  Kariyer Portalları

§  Çevrimiçi İletişim Kanalları

§  Veri sahibi tarafından alenileştirme

§  Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

§  Özgeçmiş havuzunda tutulması durumunda açık rıza

§  Müşteri ile paylaşılması durumunda açık rıza

§  Yurt dışına aktarılması durumunda açık rıza

 

 

 • İletişim Verileriniz
İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplama Yöntemleri

 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
§  Telefon numarası

§  E posta adresi

§  Adres

§   Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

§  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

§  İlgili Kişi Tarafından Beyan Edilen Elektronik Formlar

§  Elektronik Formlar

§  Kariyer Portalları

§  Çevrimiçi İletişim Kanalları

§  Veri sahibi tarafından alenileştirme

§  Özgeçmiş havuzunda tutulması durumunda açık rıza

§  Müşteri ile paylaşılması durumunda açık rıza

§  Yurt dışına aktarılması durumunda açık rıza

 

 

 

 • Özlük Verileriniz
İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplama Yöntemleri

 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
§  Unvan

§  Görev

§  Pozisyon

§  Çalışma süresi

§  Deneyim bilgisi

§  Yabancı dil bilgisi

§  İş yeri bilgisi

§  Mesleki yetkinliğe ilişkin bilgiler

§  Özgeçmiş bilgileri

§  İhbar bilgileri

§  Yurt dışı deneyimine ilişkin bilgiler

§  İş başlama tarihi

 

§  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

§  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

§  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi

 

§  İlgili Kişi Tarafından Beyan Edilen Elektronik Formlar

§  Elektronik Formlar

§  Kariyer Portalları

§  Çevrimiçi İletişim Kanalları

§  Veri sahibi tarafından alenileştirme

§  Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

§  Özgeçmiş havuzunda tutulması durumunda açık rıza

§  Müşteri ile paylaşılması durumunda açık rıza

§  Yurt dışına aktarılması durumunda açık rıza

 

 

 

 • Mesleki Deneyim Verileriniz
İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplama Yöntemleri

 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
§  Eğitim bilgileri

§  Gidilen kurslar

§  Meslek içi eğitim bilgileri

§  Sertifikalar

 

§  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

§  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

 

§  İlgili Kişi Tarafından Beyan Edilen Elektronik Formlar

§  Elektronik Formlar

§  Kariyer Portalları

§  Çevrimiçi İletişim Kanalları

§  Veri sahibi tarafından alenileştirme

§  Özgeçmiş havuzunda tutulması durumunda açık rıza

§  Müşteri ile paylaşılması durumunda açık rıza

§  Yurt dışına aktarılması durumunda açık rıza

 

 

 • Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz
İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplama Yöntemleri

 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
§  Fotoğraf

 

§  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

§  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

§  İlgili Kişi Tarafından Beyan Edilen Elektronik Formlar

§  Elektronik Formlar

§  Kariyer Portalları

§  Veri sahibi tarafından alenileştirme

§  Özgeçmiş havuzunda tutulması durumunda açık rıza

§  Müşteri ile paylaşılması durumunda açık rıza

§  Yurt dışına aktarılması durumunda açık rıza

 

 

 

 • Diğer Bilgileriniz
İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplama Yöntemleri

 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
§  Linkedin hesap adresi

§  Kariyer.net hesap adresi

§  Mülakat notları

§  Seyahat esnekliği bilgisi

§  Ücret beklentisi

§  Diğer ilgi alanları

§  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

§  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

§  İlgili Kişi Tarafından Beyan Edilen Elektronik Formlar

§  Elektronik Formlar

§  Kariyer Portalları

§  Çevrimiçi İletişim Kanalları

§  Veri sahibi tarafından alenileştirme

§  Özgeçmiş havuzunda tutulması durumunda açık rıza

§  Müşteri ile paylaşılması durumunda açık rıza

§  Yurt dışına aktarılması durumunda açık rıza

 

 

 

Aşağıdaki verilerinizi ise açık rızanıza dayanarak işlemekteyiz. Rızanızı her zaman geri alma imkanına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 • Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz
İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplama Yöntemleri

 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
§  Görüntülü görüşme§  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

§  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

§  Görüntülü Görüşme Platformları§  Açık Rıza

 

 

 • Diğer Bilgileriniz
İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplama Yöntemleri

 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
§  RDC Board sicil numarası

§  RDC Board arşiv numarası

§  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

§  Çevrimiçi Elektronik Sistemler§  Açık Rıza

 

 1. Kişisel Verilerinizi Aktardığımız Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, yukarıdaki hukuki sebeplere bağlı kalınarak yurt içindeki alıcılara aktarılabilecektir. Aktarım faaliyetlerimiz şu şekildedir:

Yurt İçi Alıcı GrubuAktarım Amaçları
Ürün veya Hizmet Alan Tüzel Kişilik (Müşteriler)·       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (İŞKUR)·       Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi

 

 

Kişisel verileriniz, yukarıdaki hukuki sebeplere bağlı kalınarak yurt dışındaki alıcılara aktarılabilecektir. Aktarım faaliyetlerimiz şu şekildedir:

Yurt Dışı Alıcı GrubuAktarım AmaçlarıAktarılan Veri Kategorileri
Tedarikçiler (Görüntülü görüşme platformları)

 

·       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

·       Görsel ve İşitsel Kayıt
Ürün veya Hizmet Alan Tüzel Kişiler (Müşteriler)·       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

·       Kimlik

·       İletişim

·       Özlük

·       Mesleki Deneyim

·       Görsel ve İşitsel Kayıt

·       Diğer Bilgiler

Tedarikçiler·       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

·       Kimlik

·       İletişim

·       Özlük

·       Mesleki Deneyim

·       Görsel ve İşitsel Kayıt

·       Diğer Bilgiler

İş Ortakları (RDC Amsterdam, Tink Team Ltd)·       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

·       Kimlik

·       İletişim

·       Özlük

·       Mesleki Deneyim

·       Görsel ve İşitsel Kayıt

·       Diğer Bilgiler

 

 1. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli Adaylarımız KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,

 1. Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Şirket adresine göndererek,
 2. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak [email protected] e-posta adresine göndererek,
 3. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) vasıtasıyla [email protected] adresine göndererek,
 4. Geçerli bir kimlik belgesi ile Şirket’e bizzat başvurarak

Şirket’e iletebilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Ayrıca başvurunuza kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz.

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekaletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.