fbpx

İşinizin başarı ve büyüme grafiğini sürdürebilmek için değişen şartlara hızlıca ve etkili biçimde uyum sağlamak gerekir. Bu sebeple, çoğu işletme ve girişim, kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılayabilmek adına dijital varlıklarını her daim en uygun durumda bulundurması gerektiğinin farkındadır.

Fakat, plansız ve programsız yapıldığında uygulamaların bakım, destek ve yenileme süreçleri göründüğü kadar kolay işlemeyebilir. Dolayısıyla, application maintenance & support süreçlerini geliştirebilmek ve büyümeyi sürdürebilmek adına kullanılabilecek yollara göz atmakta fayda var.

1. Hata takip süreçlerini (defect tracking process) geliştirin.

Sahip olduğunuz uygulamalardaki sorunların takip edilişi defect tracking olarak adlandırılır. Takip, yazılımın başlangıcından sonuna kadar olan tüm süreçleri kapsar. Hatta bu sürecin son adımı, hataların giderilmesi ve sistemin sorunlarından tamamen arındırılması adına yazılımın yeni sürümünün hayata geçirilmesidir. Defect tracking her türlü geliştirme sürecinde kullanılabilir ancak , IT temelli süreçler çok sayıda bug ve çözülmesi gereken sorun barındırdığından, bu durum yazılım geliştirme konusuyla özdeşleşmiştir.

Uygulamada karşılaşılan bu sorunların tespiti, tanımlanması, önceliklendirilmesi ve çözülmesi gerekir. Büyük miktarlarda olduğunda zaman ve enerji alan bir iş de olsa, iş süreçlerinin sorunsuz ilerlemesi için bu problemlerin çözülmesi kaçınılmazdır.

 

2. Süreç geliştirme testlerini olması gerektiği gibi uygulayın.

Test etme, uygulama bakım ve destek süreçlerini olmazsa olmazıdır. Uygulamalar yıllarca kullanıldığında, değişen şartlara ve teknolojilere uyumlu hale gelmesi açısından, değişim, düzeltme, modifikasyon kaçınılmazdır. Bunlar yapıldıktan sonra test sürecinin uygulanması gerekir.

Maintenance testing olarak adlandırılan bu süreç genellikle iki adımdan oluşur.

  • İlk aşama, yapılan değişikliklerin sistem üzerindeki etkisini görmeyi hedefleyen gerçek test sürecidir.
  • İkinci aşama, sistemin bir bütün olarak doğru işleyip işlemediğini görebilmek amacıyla yapılan ve regression testing olarak adlandırılan adımdır.,

 

3. Destek paketleri (support packages) için sürekli iyileştirmeler yapın.

Uygulamalarınızın devamlılığının yüksek olması için destek paketlerini kullanmanız gerekir. Adından da anlaşılacağı üzere, bu paketler maintenance sürecinde karşılaşılan sorunları çözmek için uygulamaya sokulan yamalardır ve genellikle aşağıdaki öğeleri içerir.

  • Yeni kod/yama setleri
  • Yeni bug fix’leri
  • Problem analizleri
  • Uygulama upgrade’leri
  • Performans kontrol ve izleme
  • Sistem statü bilgisi

Bu tip destek paketleri, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda yenilenmesi gerektiğinden şirket içi maintenance ekiplerinin kısa sürede çözüm üretmesi kolay olmayabilir. Bu sebeple application maintenance konusunda dış kaynak kullanımına (outsourcing) gitmek daha efektif ve daha az maliyetli olacaktır.

4. Kod değişiklikleri ve optimizasyonu

Uygulamanızdaki problemler kodlardaki anormalliklerden kaynaklanıyor olabilir. Daha doğrusu tüm rektifiye süreçleri kod değişimlerini ya da optimizasyonları beraberinde getirebilir. Uygulamalarınızın her zaman ihtiyaçlara eksiksiz cevap verebilmesi için bu değişim süreçlerini işleyiş planlarınıza dahil etmeniz gerekir.

 

Kaynak: Skyward Techno