fbpx

Etki alanını günden güne genişleten Cloud Computing (bulut bilişim), günümüzün ve önümüzdeki dönemin üzerinde durulması elzem konularından biri. Peki, yakın gelecekte bu alanda göreceğimiz gelişmeler neler? Kısaca göz atmakta yarar var.

Bulut tabanlı bilişim çözümlerinde hızlı büyüme

SaaS kavramının doğuşu ve yükselişi, iş sahiplerine ve kullanıcılara bulut tabanlı çözümlere yönelmenin esnek ve finansal açıdan göz ardı edilemeyecek kadar çekici görünen kapısını açtı. IaaS (Infrastructure-as-a-service) ve PaaS (platform-as-a-service) konularında gözlemlenen büyüme, çok sayıda bulut çözümünün kamuya ve özel sektöre erişimini sağladı. Önümüzdeki dönemde bu çözümlere yönelen organizasyonların sayısında artış bekleniyor çünkü operasyonları basitleştirmek ve kullanıcılarının servislerine erişimini kolaylaştırmak isteyen organizasyonlar, bu çözümleri hızla iş süreçlerine entegre ediyorlar.

Örneğin, Cisco kaynaklı bir araştırmaya göre, SaaS kullanımın 2018’deki bulut tabanlı çözümlerin yaklaşık %60’ını oluşturacağı tahmin ediliyor.

 

Artan bulut depolama kapasiteleri

Bulut tabanlı servislerin, iş yapış süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu düşünülürse, bulut depolama kapasitelerinin de artmaya devam edeceğini tahmin etmek zor olmaz. Cisco’nun cloud computing raporuna göre, toplam depolama kapasitesinin 2018 yılında, 2017 yılındaki rakamları neredeyse ikiye katlayarak 1.1 zettabayt büyüklüğe erişmesi bekleniyor.

Depolama alanlarındaki dramatik artış, bilgiyi saklamanın ve korumanın yanında, bu bilginin işlenmesinin ve iş süreçlerinde daha verimli kullanılmasının da yolunu açıyor.

 

IoE (Internet of Everything) kavramının yükselişi

Internet of Things (IoT) ve Artificial Intelligence (yapay zeka) konuları epeydir revaçta ve gündemi fazlasıyla meşgul ediyor. Endüstrinin ileri gelenleri, IoT konusunda gelişmelerin süreceğini, aynı zamanda gerçek zamanlı data analitiği ve bulut bilişimde meydana gelecek ilerlemelerin IoE (Internet of Everything) konusunun da yolunu epey açacağını öngörüyor. İnsan – makine etkileşiminin yanına makine – makine iletişimini de koyan IoE kavramı, veri işlemeyi farklı boyutlara taşıyarak insanın çevresindeki nesnelerle olan etkileşimine boyut kazandırmayı hedefliyor.

 

Gelişmiş internet kalitesi ve 5G teknolojisinin yükselişi

Önümüzdeki dönemde, yaratılan ve depolanan veri miktarında büyük artış beklenirken, kullanıcılar aynı zamanda daha hızlı ve kaliteli internet bağlantılarının da eşiğinde duruyor.

İnternet sağlayıcıların sunduğu bağlantı hızının ve kalitesinin artışıyla birlikte, kullanıcıların online platformlardan ve uygulamalardan beklentisi de artacaktır. Bu da, rekabette tutunabilmek ve öne geçmek isteyenlerin, bulut tabanlı olanlar da dahil olmak üzere tüm dijital varlıklarını geliştirme yoluna gitmelerini zorunlu kılacaktır.

 

Bulut bilişim ve artan güvenlik ihtiyacı

Bulut teknolojilerinin kullanım alanları genişledikçe ve kullanım oranları arttıkça, bu teknolojileri hedef alan bilişim eksenli saldırıların da sayısı artıyor. Bu da bulut bilişimin güvenliği konusunu önümüzdeki dönemin önde gelen meseleleri arasına sokuyor. Siber saldırılar daha sofistike hale geldikçe, kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların aynı oranda hazırlıklı olması gerekiyor. Bu da, güvenlik teknolojilerine ayrılan kaynakların artacağı tahminlerinin yapılmasını kolaylaştırıyor.

 

Kaynak

Networkworld