fbpx

Development ve Operations kavramlarının bir araya gelişiyle ortaya çıkan DevOps, üretimden sorumlu yazılım ve operasyon ekiplerinin etkileşimini ve entegrasyonunu düzenleyen bir iş akışı sistematiğidir.

DevOps’un asıl amacı, development, operations, support, management gibi farklı kısımlardan oluşan IT departmanlarında iletişimi ve etkileşimi daha sağlıklı hale getirerek verimliliği arttırmaktadır. Sistem sayesinde şirketler hem kendi içlerinde hem dışa dönük olarak daha hızlı ve güvenilir yazılım hizmetleri sunarlar.

Rekabetin ve dijitalin artışıyla birlikte günden güne şirketler için kaçınılmaz hale gelen DevOps konusunda başarının anahtarıysa aşağıdaki adımlarda saklı.

 

1. Yalnızca nasıl sorusuna değil, neden sorusuna da odaklanın.

İşin doğrusunu mu yapıyoruz sorusuna odaklanırken, doğru işi mi yapıyoruz sorusunu görmezden gelmek sık rastlanan bir durumdur. DevOps, IT organizasyonunu bütünlüklü olarak ele almayı gerektiren bir sistemdir ve problemlerin sürekli tespitini ve çözümünü gerektirir. Bu sebeple, DevOps konusunu tek seferlik ya da statik bir durum olarak düşünmek hatadır. Mevcut durumun sürekli olarak sorgulanması ve çözümlerin üretilmesi gereklidir.

 

2. Ölçümlemelerinizi doğru yapın.

Organizasyonların DevOps uygulama başarısında etkili olan faktörlerin başında ölçümleme konusu gelir. Ölçümlemenin tek bir noktaya ya da başarıya odaklı değil, tüm süreci kapsayacak şekilde yapılması gerekir. Sürecin belli noktaları için belirlenen hedefler üzerinden yapılan ölçümleme, problemlerin tespitini ve çözümünü kolaylaştıracaktır.

 

3. Etkiyi ölçmek için geri bildirim döngüleri oluşturun.

DevOps yalnızca otomasyona ya da hız kazandırmaya yönelik bir sistem değildir. Aynı zamanda, prodüksiyondan, yönetime ve tasarıma birçok konuda, devamlılığı yüksek geri bildirimler alınmasını sağlar. Bu sebeple DevOps uygulaması konusunda başarılı olmak isteyen organizasyonların ürün çıkarma noktasında tek boyutlu bakış açısından kurtulup, geri bildirimlere ve sürekli kontrollere açık olmaları gerekir. Hatalardan ders almak ve bu doğrultuda yenilenmek, zamanla geliştirilebilir bir meziyettir.

 

4. Süreçlerinizde şeffaf olun.

Ekibin üyelerinin, bütünün bir parçası olduklarının ve nihai bir hedefe ulaşmak için birlikte çalıştıklarının farkında olmaları gerekir. Örneğin, ekibin bir parçasının sonradan belirttiği bir istek nedeniyle diğer tüm ekiplerin iş akışlarının bozulması tüm çalışmanın kalitesini ve verimliliğini sekteye uğratacaktır. Bu sebeple ekipler ve kişiler arası tüm iletişimin olabildiğince şeffaf olmasına özen gösterilmelidir.

 

5. Güvenlik konusuna gereken özeni gösterin.

Girişimlerin ve geliştirme ekiplerinin güvenlik konusuna ilk adımdan itibaren gereken önemi vermesi oldukça kritiktir. Güvenlik konusunu düşünmeksizin girişilen DevOps uygulama süreçleri tehlikelere oldukça açıktır. Güvenliğin artık ürünün bir parçası olması gerekmektedir.

 

6. Üçüncü parti sağlayıcıları hesaba katmayı ihmal etmeyin.

Çeşitli süreçlerde farklı sağlayıcılardan yararlanıldığından DevOps söz konusu olduğunda, yalnızca şirket içi kaynakların değil dış kaynakların da hesaba katılması gerekir. Bu sağlayıcılarla ilişkilerin olması gerektiği şekilde ilerlemesi, süreç içinde bunlardan kaynaklı herhangi bir sorun yaşanma ihtimalini azaltacaktır.

 

7. Gösterdiğiniz gelişmeyi paylaşın.

Organizasyon dahilindeki bilgi paylaşımı DevOps başarısını etkileyen ancak çoğunlukla göz ardı edilen noktalardan biridir. Otomasyon, kullanılan araçların paylaşımında etkilidir. Başarılı süreçlerle ilgili tecrübelerin şirket içinde paylaşımıysa, DevOps uygulama başarısına giden yolda kilit rol oynayabilir.

 

Kaynak

Tech Republic

devops.com