fbpx

Bilgi yönetimi ve paylaşımında iyileşme

Kurumsal uygulama entegrasyonu, uygulandığı kuruluş dahilindeki farklı departmanlar arasındaki birlikte çalışma pratiğini önemli ölçüde geliştirir. Örneğin, 2017 yılı rakamlarına göre Amerika Birleşik Devletleri’nin otomotiv endüstrisinin, birlikte çalışma pratiğinden ileri gelen sorunlardan kaynaklı kaybı 1 milyar doları bulabilmektedir.

Kurumsal uygulama entegrasyonu dahilindeki yazılım çözümleri, iş odaklı uygulamalarının tamamı tarafından toplanan tüm veriye kolaylıkla erişilebilmesine imkan vererek bilgiye ulaşımı kolaylaştırır ve ulaşılan bilgiyi işleme konusuna hız kazandırır.

 

İş akışlarının otomasyonu

Kurumsal uygulama entegrasyonu, iş süreçlerini gözle görülür ölçüde değiştirmenin yanında finansal akışın da daha şeffaf ilerlemesini sağlar. Örneğin, CRM datasını daha etkili e-mail pazarlama kampanyaları yaratmak için kullanabilir, bunun finansal etkisini rahatlıkla ölçmek için raporlamalar yapabilirsiniz.

 

IT altyapısında esneklik

Yazılım entegrasyonu büyük ya da küçük oluşu fark etmeksizin tüm organizasyonlara daha kolay IT hizmeti üretme imkanı verirken, büyüyen kullanıcı beklentilerinin de hızla karşılanabilmesini sağlar.

Örneğin, organizasyon içi iletişim söz konusu olduğunda özellikle teknik işler dışındaki pozisyonlarda yer alanların teknolojiyle olan mesafeli durumları sorun yaratabilir. Ya da özellikle daha büyük ölçekli işletmeler söz konusu olduğunda, yenilikçi teknolojilerin kolaylıkla entegre edilemediği IT altyapıları yöneticiler için büyük bir engel halini alacaktır. Kurumsal uygulamaların entegrasyonu, farklı uygulamaların fonksiyonlarını ve bilgilerini kullanımı kolay bir arayüzde bir araya getirerek, bu tarz sorunların engellenmesini sağlar.

 

Yeni fırsatlara kapı açma

Uygulama entegrasyonunun temel faydalarının başında, yöneticilerin yeni imkanlara çok daha hızla ve kolaylıkla yanıt verebilmelerine olanak sağlaması gelir. Kurumsal uygulamalar, entegrasyon süreçlerinin ardından, tek bir yerden pazardaki değişimlerin görülebilmesini, kurumsal kimlikle ya da tedarik zinciriyle alakalı sorunlardan haberdar olunabilmesini sağlar.

 

Kurumsal etkinliğin yükselişi

Uygulama entegrasyonu sayesinde iletişimi hızlanan, zamanı ve enerjiyi daha doğru kullanan, fonksiyonalitesini geliştiren organizasyonlar total etkinliklerini de bu doğrultuda yükseltirler. Bu durum fırsatların değerlendirilmesini kolaylaştırırken, mevcut sorunların da daha kolay çözülmesini sağlar.

Ayrıca, doğru uygulama entegrasyonu, kurumların yatırımlarının getirisi olan avantajları daha bütünsel olarak görmelerine de olanak verir. Genel toplamdaki etkinliğin artışındaki etkenlerden biri de alınan dönüşe dair edinilen bu bilginin daha doğru ve gerçek zamanlı oluşudur.

 

 

Kaynak: HokuApps