fbpx

Ortaya çıkan ürünün kalitesini düşürmeksizin, ürün geliştirme sürecini hızlandırabilmek çok sayıda şirketin karşılaştığı bir zorunluluktur. Çünkü, rekabetle baş edebilmeyi sağlayan en temel faktörler hız ve kalitedir. En ileri seviye örneklerden biri olarak, Amazon’un her 11 saniyede bir olmak üzere, günde ortalama 8000 yazılım değişikliği gerçekleştirmesi verilebilir.

Ürün geliştirme sürecinde, beklenen ve beklenmeyen çok sayıda sorunla karşılaşılır. Bu engeller süreci fazlasıyla yavaşlatabilir. Aşağıda sıralanan adımları doğru şekilde takip etmek, çeşitli sebeplerle yavaşlama riski taşıyan ürün geliştirme sürecini hızlandıracaktır.

 

KAPSAMLI BİR ÜRÜN GELİŞTİRME STRATEJİSİ OLUŞTURMAK

Geliştirme sürecine başlamadan önce olası tüm bileşenleri içeren bir yol haritası çıkarmak, gideceğiniz yolu kısaltmanızı sağlayacaktır. Ürün geliştirme stratejisini oluştururken aşağıdaki temel yöntemler kullanılabilir.

1. Pazarın tanımlanması

Pazara yeni bir ürün çıkarmadan önce, bu ürünün hedef kitledeki karşılığı üzerine araştırma yapmak fazlasıyla önemlidir. Hedef kitleyi anlama yolunda üzerine kafa yorulması gerekenlerse şunlardır:

 • Hedef kitlenin ihtiyaçları nelerdir?
 • Yeni ürünün sağlayacağı faydalar nelerdir?
 • Yeni ürünün şu anki pazarda yeri nedir?
 • Ürününüze katmayı düşündüğünüz özellikler nelerdir?

2. Zaman çizelgesinin netleştirilmesi

Ürün geliştirme sürecindeki çeşitli adımlar için zaman planlarının belirlenmesi, işlerin doğru paylaştırılmasında ve ekiplerin verimliliğinde oldukça etkili olacaktır.

3. Temel yaklaşımların belirlenmesi

Ürün geliştirme sürecinde ve bu süreçte karşılaşılabilecek problemlerin çözümünde belli yaklaşımların benimsenmesi faydalı olacaktır.

 

 • Wireframe/Prototip: Kullanıcı deneyiminin olabildiğince sorunsuz ve kullanım kolaylığının mümkün olduğunca yüksek olması için geliştirme sürecinde bu tasarım yaklaşımlarının kullanılması, eksiklerin ve problemlerin görülmesini sağlayarak, ürünün olması gerektiği gibi çıkmasını kolaylaştıracaktır.
 • Detaylı ürün yapısı: Geliştirme sürecinde önce en ince ayrıntısına kadar tüm ürün detaylarının belirlenmesi gerekir. Herhangi bir belirsizlik, süreci yavaşlatacağından, detayların tüm farklı ekiplerce anlaşılır halde olması gerekir.
 • Test stratejisinin belirlenmesi
 • Geliştirme ekibinin belirlenmesi

 

BELLİ ARALIKLARA BÖLÜNMÜŞ OTOMATİK TEST SÜRECİ

Geliştirme süreçlerinin planladığı gibi sorunsuz ilerlemesi için belli aralıklarla yazılım testlerinin yapılması gerekir. Otomatik ya da  manuel test yöntemleri kullanılabilir ancak manuel yöntemler kaynak ve zaman gerektirdiğinden otomatik testin hız konusundaki getirisi daha büyük olacaktır. Test süreçlerini olması gerektiği şekilde gerçekleştirmek, sürecin sonunda ortaya çıkacak ürünün ve yazılımın olabildiğince sorunsuz olmasını sağlayacaktır.

 

DOĞRU YAZILIM GELİŞTİRME TEKNOLOJİLERİ

Piyasada çok sayıda yazılım geliştirme teknolojisi bulunur. Bunlardan sizin için en doğru olanı seçmediğiniz durumda, geliştirme yolunda çeşitli engellerle karşılaşma ve süreci uzatma olasılığınız artar. Kullanılacak doğru teknolojiyi belirlerken, pazardaki son gelişmelerle uyumlu olup olmadığı, uzun vadede getirilerinin ve götürülerinin ne olacağı, kullanım kolaylığı gibi sorunlar göz önünde bulundurulmalıdır.

 

DOKÜMANTASYON

Bu kavram, geliştirme sürecindeki ürünün mimarisini ve fonksiyonalitesini tanımlar. Tasarımcı, yazılımcı, testçi, pazarlamacı, son kullanıcı, hissedar vb. gibi sürecin dahilindeki herkes içindir. Etkili dokümantasyon, bireylerin kendilerine özel yaklaşımlarının belli bir formüle oturmasını sağlayarak karmaşayı önleyecek, yazılımın kalitesini arttıracaktır. Doküman tipleri;

 • Tasarım dokümantasyonu,
 • Teknik dokümantasyon,
 • Kullanıcı dokümantasyonu,
 • Pazarlama dokümantasyonu,

şeklinde sıralanabilir.

 

KULLANILMAYAN KODUN ORTADAN KALDIRILMASI

Çeşitli sorunlara yol açacağından, kullanılmayan kodların ortadan kaldırılması kritiktir. Özellikle büyük ve kompleks projelere çok fazla kişi dahil olacağından, bireysel olarak yapılan değişiklikler kullanılmayan kodlar yaratabilir. Üzerinden geçilmesi gerektiğinden, kullanılmayan herhangi bir kodun sistemde tutulması büyük iş yükü yaratarak süreci uzatacaktır.

 

Kaynak: Cabot Solutions