fbpx

Kurumsal uygulama entegrasyonu (Enterprise application integration) organizasyon dahilindeki uygulamaların ve donanım sistemlerinin birbirine bağlanmasını anlatan genel bir kavramdır. Bu kavram, partner, müşteri, sağlayıcı gibi farklı dış etmenlerle olan entegrasyonu da kapsar. Bu bağlantı, bir yerden bir yere taşınmasına gerek kalmadan, organizasyon dahilinde bilgiye erişimi serbest kılmayı, bilgiye ulaşımdaki bariyerleri kaldırmayı amaçlamaktadır.

Peki, organizasyonlar açısından kritik öneme sahip bu konuda, içinde bulunduğumuz zaman itibariyle en öne çıkan noktalar neler?

 

Bulut tabanlı entegrasyon çözümleri

Günümüzde organizasyonlar, çok sayıda bulut tabanlı uygulama ve servisle birlikte, sabit bir yere bağımlı aplikasyonlar da kullanmakta. Bilgi akışını ve bilgiye ulaşımı zorlaştıran bu durum, halihazırda çoğu organizasyonun bulut tabanlı entegrasyon sistemlerini kullanmasıyla çözülüyor. Önümüzdeki süreçte, bulut sistemlerinin hız, fiyat ve esneklik avantajları göz önüne alındığında çok daha yaygın şekilde kullanıldığına şahit olacağız.

 

E-ticaret entegrasyon çözümleri

E-ticaret kullanımındaki artış, organizasyonların online satış, sipariş düzenleme, envanter yönetimi ve diğer çeşitli operasyonel iş kalemlerinin çözümünde zorlanmasına sebep oluyor. İçinde bulunduğumuz yıl alışveriş sitesi, ERP sistemleri ve diğer çeşitli back-end süreçlerinin birbirine bağlanmasını sağlayan e-ticaret entegrasyon sistemleri kullanımının yükselişini sürdürdüğü yıl olacak. Bilgi ve süreç akışlarında yaşanan bu akıcılık genel verimliliği de arttıracak.

 

Mobil aplikasyon sorunları ve çözümleri

Mobil kullanımda gözlemlenen artıştan organizasyonlar da nasibini alıyor. Yeni bir mobil uygulama geliştirilirken, veri güvenliği, uzaktan veriye ulaşım gibi noktalarda sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Önümüzdeki dönemlerde, büyüme potansiyeli olan aplikasyonların olabildiğince problemsiz geliştirilebilmesi için bu tip sorunların çözülmesi gerekiyor. Enterprise Mobility Management (EMM) gibi entegrasyon çözümleri, uygulama problemlerini ve masraflarını azaltmada her geçen gün daha fazla tercih ediliyor.

 

DevOps’un süren yükselişi

Development ve Operations kavramlarının bir araya gelişiyle ortaya çıkan DevOps kavramı, ürün geliştirme, yazılım geliştirme ve operasyonel süreçler arasındaki iletişim ve işbirliğine dikkat çekiyor. Kullanıcı beklentilerini daha yüksek oranda karşılarken, ürünün ortaya çıkış sürecini de hızlandıran ve daha pürüzsüz hale getiren bu kavramın, organizasyonel uygulamaların entegre işleyişi amacıyla önümüzdeki süreçte daha fazla kullanılacağını tahmin etmek zor değil.

 

İş süreçleri entegrasyonuna artan vurgu

Organizasyonların pazarlama, satış, müşteri hizmetleri, tedarik zinciri yönetimi, operasyon gibi iş süreçlerini daha efektif hale getirecek entegre çözümlere ihtiyacı vardır. İşler büyüdükçe bunların bir arada yürütülmesi de zorlaşır. İşlerin yürüyüşünün daha pürüzsüz hale gelmesi için önümüzdeki dönemde iş süreci entegrasyon çözümlerine başvurulma oranları da artacaktır.

 

 

Kaynak

appseconnect