fbpx
Use Case Diyagram

Yazılım geliştirme projelerinde, işleri kolaylaştıran ve süreç için gerekli olan bazı diyagramlar bulunur. Diyagramlar, yazılım projelerindeki temel gereksinimler arasında yer alır. Yazılım yaşam döngülerinde kullanılan diyagramlardan biri olan use case, UML’nin 9 diyagramından biridir. Bu yazımızda Use case ve use case diyagramı hakkında merak edilen detayları sizlerle paylaşacağız.

İş analizi çalışmalarında kullanılan en önemli tekniklerden biri use case-kullanım senaryosudur. Geliştirme döngüsündeki aşamalarda ve gereksinimlerin toplanmasında iş analistlerine yardımcı olur. Analistler için sistemi anlamak, kullanıcıların ürünle ve sistemle olan ilişkisini düzenlemek bazı durumlarda zor olabilir. Use case ve use case diyagramları, ürün veya ürün aktörlerin sistem ile olan etkileşimini analistlere gösterir, nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında fikir edinmesini sağlar.

Dikkatinizi Çekebilir: Modelleme Dili Nedir?

Use Case-Kullanım Senaryosu

Use case, sistem tarafından gerçekleştirilen ve paydaşlara değer sağlayan eylemlerdir. Bir yandan paydaşların taleplerine yanıt verirken diğer bir yandan sistemin farklı koşullardaki davranışlarını incelemeyi sağlar. Use case, yazılım ve sistem mühendisliğinde belirlenen hedefe ulaşmak için, roller ile sistem arasındaki etkileşimi tanımlayan adımları oluşturur.

Use case-kullanım senaryosu ile sistemdeki olayların akışını anlamak kolaylaşır. Kullanım senaryosu, iş analistliğinde oldukça önemli bir konumda yer alır. Sisteme ve kişilere sağladığı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Use case, kullanıcıya değer katmak için sistemde yapılması gereken değişiklikleri görmeye yardımcı olur.
 • Kullanım senaryolarının yazılması ve bu senaryoların okunması diğer gereksinim yöntemlerine göre oldukça kolaydır.
 • Use case, sistem geliştiricilerini ve ekipte yer alan kişileri, kullanıcının tarafından bakmasını zorunlu kılar. Bu durum kullanıcıları anlayarak daha işlevsel bir sistem oluşturmayı sağlar.
 • Use case, kullanıcının gereksinim süreci içerisinde yer almasını sağlar.
use case diyagramı

Use Case-Kullanım Senaryosu Diyagramı

Kullanım senaryosu diyagramı, iş analistlerinin sık sık kullandığı bir diyagram türüdür. Tablo halindeki analiz çalışmalarına katkı sağlar. Use case diyagramı, görsel aktarımlar sayesinde ekip içerisindeki iletişimi besler ve konunun daha kolay kavranmasını sağlar. Kullanım senaryosu diyagramı, sistem ile etkileşim içerisinde olan aktörlerin ilişkilerini tanımlayarak, çözüm yollarını görsel bir şekilde tasvir eder.

Kullanım senaryosu diyagramının başarılı bir şekilde oluşturulması için, uygulanması gereken bazı faktörler bulunur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İsim: Kullanımı senaryosuna amacını tanımlayan bir isim verilmelidir. Genellikle aktör eylemlerini tanımlayan bir fiil veya eylemin hedefini açıklayan bir isim kullanılır.
 • Amaç: Kullanım senaryosunun ne yaptığını açıklanır. Kullanım senaryosunun özeti olarak düşünülebilir.
 • Aktör: Çözümle iletişim halinde olan sistem veya kişilerdir. Kullanım senaryosundaki tüm aktörler sıralanır.
 • Ön Koşul: Kullanım senaryosundaki hedeflenen koşulların tamamı listelenir.
 • Olay Akışı: Sistem ve aktör arasındaki etkileşimleri tanımlar. Olay akışı, kullanım senaryosunun yürütülmesi sırasında aktör ve çözüm tarafında gerçekleştirilen adımları kapsar.
 • Tetikleyici: Kullanım senaryosunda olay akışını başlatan olaya tetikleyici denir. Genellikle birinci aktör tarafından gerçekleştirilen bir eylemdir.
 • Son Koşullar: Use case tamamlandıktan sonra sistemin son durumu kontrol edilir. Son koşullar, hem öncelikli hem de diğer alternatif akışlar dahil olmak üzere, kullanım senaryosunda her şeyin tamamlanmış olması için belirlenir.

Bu yazımızda use case hakkında merak edilen detayları ele aldık. Daha fazlası hakkında bilgi almak için diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz. RDC Partner olarak internet, telekomünikasyon ve kurumsal sınıf çözümleri aracılığı ile yüksek kalitede dijital hizmetler sunuyoruz. Yazılım çözümlerimizden faydalanmak, ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için sitemizi inceleyebilir ya da iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.